Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 886 PTiL nr 32
Assessment of changes of the size and structure of ferry transport in the Baltic Sea Region in the years 2011–2014
(Ocena zmian w wielkości i strukturze transportu promowego w regionie Morza Bałtyckiego w latach 2011-2014)

Autorzy: Joanna Kasińska
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: Region Morza Bałtyckiego promy/ro-ro transport
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w wielkości i strukturze przewozów promowych w Regionie Morza Bałtyckiego w latach 2011–2014. W artykule przedstawiono wieloaspektową analizę wielkości i struktury przewozów promowych/ ro-ro w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w latach 2011–2014. Badaniu poddano takie zmienne, jak: wielkość floty 30 największych operatorów, liczbę pasażerów w 30 największych portach, wielkość i strukturę rodzajową przewozów i liczbę jednostek frachtowych. Do najważniejszych portów RMB pod względem liczby pasażerów zaliczyć należy następujące: Helsinki (Finlandia), Tallinn (Estonia), Sztokholm (Szwecja), Helsingborg (Szwecja), Helsingør (Dania), Puttgarden (Niemcy) i Rødby (Dania). W 2014 roku przyjęły one łącznie 54 920 tys. pasażerów (59% udział w rynku). W tym samym roku największe obroty jednostkami frachtowymi odnotowano w portach: Lübeck/ Travemünde (744 860), Trelleborg (670 776), Helsinki (503 354), Gothenburg (497 609), Rostock (444 781), Puttgarden (412 151) i Rødby.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baltic Ro-Ro&Ferry Yearbook 2012 – ploughing through the North-South & West-East matrix, “Baltic Transport Journal”, http://www.balticpress.com/ftp/baltic_roro_ferry_yearbook_2012_free.pdf.
2.Baltic Ro-Ro&Ferry Yearbook 2013 – last year on fairly calm waters?, “Baltic Transport Journal”, http://www.balticpress.com/_yearbook_roro_2013/btj.roro.ferry.yearbook_2013.pdf.
3.Baltic Ro-Ro&Ferry Yearbook 2014/15 – steady as they go, “Baltic Transport Journal”, http://www.baltic-press.com/ftp2/baltic_ro-ro_ferry_yearbook_201415_preview.pdf
4.Błuś M., Rozmarynowska M., Top Baltic ro-ro & ferry ports 2014, “Harbours Review” 2015, No. 1, http://harboursreview.com/printed-edition.pdf
5.Czermański E., Charakterystyka gospodarcza Regionu Morza Bałtyckiego, http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZN-2012-ITiHM-ECz.pdf
6.Grzelakowski A.S., Region Morza Bałtyckiego jako obszar wysokiej aktywności handlowej i transportowej oraz perspektywy jego rozwoju, http://www.portalmorski.pl/referaty/2004/04.pdf.
7.http://baltictransportjournal.com.
8.ShipPaxCFI, Ferry, ro-ro and cruise information for professionals, January–February 2015, No. 1–2, http://www.shippax.se
9.Transport. Wyniki działalności w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl
10.Urbanyi I., Na bałtyckim rynku promowym, “Namiary na Morze i Handel” 2016, No. 4, www.promare.pl
11.Urbanyi I., Promem przez Bałtyk, “Namiary na Morze i Handel” 2014, No. 4, www.promare.pl