Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (47) 2019
GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY

Autorzy: Konrad Henryk Bachanek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie miastem inteligentny transport logistyka
Rok wydania:2019
Liczba stron:7 (7-13)
Klasyfikacja JEL: H79 O18 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii inżynierskich oraz wzrost możliwości planistycznych przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów związanych z rozwojem współczesnych aglomeracji miejskich. W walce z chronicznym zjawiskiem kongestii, zanieczyszczeniem powietrza generowanym przez transport czy dominacji indywidualnej motoryzacji nad innymi funkcjami miejskimi, najczęściej stosowanym rozwiązaniem stała się koncepcja smart city. Szereg rozwiązań z zakresu mobilności indywidualnej korzystnych dla miast, w których użytkownicy dzielą się w różnych formach środkiem transportu, np. samochodem, rowerem czy skuterem, jest jednym z wyzwań polityki transportowej aglomeracji miejskich. Celem artykułu jest przedstawienie idei koncepcji smart city oraz planów rozwoju z zakresu ekonomii współdzielenia w miastach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszek, M. (2016). Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast. Ekonomia Społeczna, 1,
2.51–59.
3.Caragliu, A. (2016). Smart Cities: past achievements and future challenges. Scienze Regionali. Italian Journal of Regional
4.Science, 1, 7−14.
5.Chamie, J. (2019). As Cities Grow, So Do the Numbers of Homeless. Pobrane z: https://yaleglobal.yale.edu/content/
6.cities-grow-so-do (4.07.2020).
7.Holt-Giménez, E., Shattuck, A., Altieri, M., Herren, H., Gliessman, S. (2012). We already grow enough food for 10 billion
8.people… and still can’t end hunger. Journal of Sustainable Agriculture, 6 (36), 595–598.
9.Komninos, N. (2013). Intelligent cities: innovation, knowledge systems and digital spaces. London−New York: Spon Press.
10.Matofska, B., Sheinwald, S. (2019). Generation Share: The Change-Makers Building the Sharing Economy. Policy Press.
11.Mitchell, W. (2007). Intelligent cities. E-Journal on the Knowledge Society, 5, 3−8.
12.Mohanty, S.P., Choppali, U., Kougianos, E. (2016). Everything you wanted to know about smart cities: The internet of
13.things is the backbone. IEEE Consumer Electronics Magazine, 5 (3), 60–70.
14.Petropoulos, G. (2017). An Economic Review of the Collaborative Economy. Pobrane z: www. bruegel.org/2017/02/an-
15.-economic-review-of-the-collaborative-economy (4.07.2020).
16.Schor, J.B. (2011). True wealth: How and why millions of Americans are creating a time-rich, ecologically light, small-scale,
17.high-satisfaction economy. Penguin.
18.The Impact of Microfinance (2018). Pobrane z: https://gomedici.com/impact-of-microfinance (4.07.2020).
19.worldhomelandsecurity.com.