Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego

Autorzy: Michał Siermiński
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski komunizm opozycja polska lewica
Rok wydania:2015
Liczba stron:24 (37-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the political views of Leszek Kołakowski in the late seventies and early eighties. It is shown that his views in the age of “Solidarność”, contrary to widespread belief, were clearly non-leftist. Kołakowski rejected not only the socialism and the idea of revolution but also the category of egalitarianism and the notion of social justice. What is more at that time he saw no alternative to the capitalism and criticized all the western leftist movements. At the end of the paper the positive program of Kołakowski is presented.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kołakowski L. 1976. O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, „Aneks”, nr 12
2.Kołakowski L. 1977a. Uwagi o książce Brusa, „Aneks”, nr 15
3.Kołakowski L. 1977b. Euro- i azjatokomunizm. Jedno czy dwoje, „Aneks”, nr 16–17
4.Kołakowski L. 1978. Moje słuszne poglądy na wszystko, „Aneks”, nr 18, s. 30–31
5.Kołakowski L. 1979a. Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą. Katechizm, „Aneks”, nr 2
6.Kołakowski L. 1979b. Rewolucja jako piękna choroba, „Aneks”, nr 22
7.Kołakowski L. 1980. Wyzwanie dla socjaldemokracji, „Krytyka”, nr 7
8.Kołakowski L. 1981. Ludobójstwo i ideologia, „Aneks”, nr 24–25
9.Kołakowski L. 1983. Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu, rozmowę przepr. Wojciech Karpiński, „Zeszyty Literackie”
10.Kołakowski L. 1984a. Totalitaryzm i zalety kłamstwa, „Aneks”, nr 36
11.Kołakowski L. 1984b. Pałka i teoria, „Kultura”, nr 3 (438)
12.Kołakowski L. 1985a. Polska: strach na cenzurowanym, „Krytyka”, nr 19–20
13.Kołakowski L. 1985b. Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR), „Aneks”, nr 37
14.Kołakowski L. 1988. Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn
15.Kołakowski L. 2012a. Marksistowskie korzenie stalinizmu, w: idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków
16.Kołakowski L. 2012b. Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej: prawa człowieka przeciwko demokracji, w: idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków
17.Kołakowski L. 2012c. Intelektualiści, w: idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków
18.Kołakowski L. 2012d. Pomyślne proroctwa i pobożne życzenia laika na progu nowego pontyfikatu w wiecznej sprawie praw cesarskich i boskich, w: idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków