Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA 

Lista wydań / 2018, tom 3, numer 1
PRZESTRZEŃ SPOTKANIA I RELACJI „MISTRZ – UCZEŃ” ORAZ WYBRANE NARZĘDZIA BADAWCZE STOSOWANE W JEJ EKSPLORACJI

Autorzy: Teresa Andrzejewska
Akademia Sztuki w Szczecinie
Rok wydania:2018
Liczba stron:23 (100-122)
Pobierz plik

Plik artykułu