Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA 

Lista wydań / 2018, tom 3, numer 1
ETNOMETODOLOGIE PRZESTRZENI WYKLUCZONYCH. KATEGORIA ULICY W KONTEKŚCIE STUDIÓW MIEJSKICH NA GRUNCIE PEDAGOGIKI

Autorzy: Małgorzata Michel
Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:2018
Liczba stron:25 (26-50)
Pobierz plik

Plik artykułu