Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2016, tom 1, numer 1
BADANIA EDUKACJI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ - KILKA UWAG TEORETYCZNYCH

Authors: Tomasz Gmerek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication:2016
Page range:21 (15-35)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file