Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych

Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (327-341)
Klasyfikacja JEL: M48
Słowa kluczowe: wspólna obsługa administracyjna finansowa i organizacyjna centra usług wspólnych jednostki obsługujące jednostki obsługiwane.
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie i porównanie stosowanych w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) prawnych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi jednostek w zakresie prowadzenia rachunkowości. Metodologia badania – w opracowaniu zastosowano metodę analizy źródeł, w tym dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych stanowionych przez JST i powołane przez nie jednostki organizacyjne. W toku badań zastosowano też metody: obserwacji i wywiadu. Wynik – w opracowaniu przedstawiono wyniki analizy porównawczej rozwiązań organizacyjnych z zakresu wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych. Na przykładzie stosowanych przez wybrane JST rozwiązań wykazano podobieństwa i różnice organizacyjne oraz dotyczące zakresu przedmiotowego wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również problemy i oczekiwane korzyści wdrożenia rozwiązań modelowych. Oryginalność/wartość – prezentowane w artykule treści wskazują na podejmowanie przez JST nowych i zróżnicowanych rozwiązań organizacyjnych zapewniania podległym jednostkom organizacyjnym wspólnej obsługi, w tym w zakresie rachunkowości, co stanowi punkt wyjścia do badań nad racjonalizacją przez JST wydatków publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, M. (2015). Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego. Rachunkowość, nr 9.
2.Karciarz, M. Wielość centrów usług wspólnych (CUW) w gminie. Portal Prawo dla Samorządu. http://prawodlasamorzadu.pl/2016-06-30-wielosc-centrow-uslug-wspolnych-cuw-w-gminie [dostęp 15.01.2018].
3.Matela-Marszałek, W. (2015). Wspólna obsługa księgowa od 2016 r. nie musi oznaczać redukcji zatrudnienia. Księgowość budżetowa. Infor.pl. http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/sprawozdawczosc/pozostale/732437,Wspolna-obsluga-ksiegowa-od-2016-r-nie-musi-oznaczac-redukcji-zatrudnienia.html [dostęp 12.12.2017].
4.Oficjalny portal miasta Tarnowa. http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Projekty-Europejskie/Lista-projektow/Centrum-Uslug-Wspolnych [dostęp 20.11.2017].
5.Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego w Gryficach. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 12 lipca 2017 r.
6.Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku.
7.Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie. załącznik do uchwały Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku.
8.Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa zaliczonych do sektora finansów publicznych.
9.Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stare Czarnowo.
10.Uchwały nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin oraz nadania statutu.
11.Ustawa o samorządzie gminnym: Centra Usług Wspólnych już za miesiąc. Pionierzy mają plan, koncerny też. Portal samorządowy. http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/ustawa-o-samorzadzie-gminnym-centra-uslug-wspolnych-juz-za-miesiac-pionierzy-maja-plan-koncerny-tez,75190.html [dostęp 20.11.2017].
12.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.).
13.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.).
14.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018 poz. 913).
15.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
16.Wieczorek, P. (2016a). Kontrowersje wokół obsługi oświaty. Finanse Publiczne. Nr 8. http://www.finansepubliczne.pl/numery/sierpien-2009/kontrowersje-wokol-obslugi-oswiaty.html [dostęp 12.12.2017];
17.Miasto tworzy CUW, przedstawiciele oświaty się boją. http://www.lubin.pl/miasto-tworzy-cuw-przedstawiciele-oswiaty-sie-boja/ [dostęp 12.12.2017].
18.Wieczorek, P. (2016). Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r. Księgowość budżetowa. Infor.pl, http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/finanse-publiczne/plan-finansowy/727866,Wspolna-ksiegowosc-jednostek-organizacyjnych-w-2016-r.html [dostęp 12.12.2017].
19.Wojtania, T. (2015). Samorządowe centra usług wspólnych – uzasadnienie nowych przepisów. BDO Finanse Publiczne nr 3 (63).