Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami

Autorzy: Robert Kowalak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów
Słowa kluczowe: benchmarking zakład gospodarowania odpadami zarządzanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (209-219)
Klasyfikacja JEL: L99 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel - celem artykułu jest przedstawienie zastosowania benchmarkingu w zarządzaniu zakładem gospodarowania odpadami. Metodologia badania - w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik - artykuł przedstawia koncepcję benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami. Zastosowanie rozwiązanie jest wykorzystywane obecnie w jednym z zakładów w województwie dolnośląskim. Oryginalność/Wartość - Efektem badań jest przedstawienie własnej koncepcji benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami.
Pobierz plik

Plik artykułu