Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Marcin Piasecki
Słowa kluczowe: efektywność inwestycji; struktura zapadalności długu; jakość sprawozdań finansowych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (249-259)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach badania została przeprowadzona analiza regresji, obejmująca 167 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007–2014. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji realizowanych przez spółki publiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acocella N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Barnea A., Haugen R., Senbet L. (1980). A rationale for debt maturity structure and call provisions in the agency theoretic framework. Journal of Finance, 35 (5), 1223–1234.
3.Biddle G., Hilary G., Verdi R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112–131.
4.Chen F., Hope O., Li Q., Wang X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255–1288.
5.Dechow P., Dichev I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35–59.
6.Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70 (2), 193–225.
7.Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firm subject to enforcement action by the SEC. Contemporary Accounting Research, 12 (1), 1–36.
8.Jensen M., Meckling W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (3), 305–360.
9.Kasznik R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37 (1), 57–81.
10.Kubiak J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce (s. 217–224). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
11.Linck J.S., Netter J., Shu T. (2013). Can managers use discretionary accruals to ease financial constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment. The Accounting Review, 88 (6), 2117–2143.
12.McNichols M., Stubben S. (2008). Does earnings management affect firms investment decisions? The Ac-counting Review, 83 (6), 1571–1603.
13.Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5 (2), 147–175.
14.Ortiz-Molina H., Penas M.F. (2008). Lending to small businesses: the role of the loan maturity in addressing information problems. Small Business Economics, 30 (4), 361–383.
15.Waśniewski K. (2011). Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji – dylematy racjonalności. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
16.Wójtowicz P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
17.Zawadzka D. (2009). Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce – analiza porównawcza według sekcji PKD. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 76, 85–93.