Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych

Autorzy: Agnieszka Siewiera
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem zarządzanie projektem inwestycje analiza ryzyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (393-402)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest analiza efektywnego zarządzania projektem w ujęciu jego ryzyka oraz ocena skuteczności technik wykorzystywanych w tym zakresie. Metoda badania – W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik – Wyniki studiów pokazują wagę procesu zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego planowania oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskazano, iż sukces projektu, czyli zakończenie zgodnie z wytyczonymi celami, jest uwarunkowane możliwościami zapobiegania ryzyku. W opracowaniu porównano standardy oraz metody i techniki ułatwiające analizę ryzyka. Przedstawiono ich wady i zalety, a także możliwości stosowania w kontekście wymaganych zasobów (koszt, czas, infrastruktura, wiedza), kontroli (raportowanie, nadzór) czy otrzymywanych wyników. Opisano skuteczność wykorzystania technik na poszczególnych etapach procesu zarządzania ryzykiem. Zwrócono uwagę na późniejszą ocenę skuteczności zastosowanych procedur, która musi dotyczyć wszystkich obszarów realizacji ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia projektu i pokazaniem efektywności finansowej. Oryginalność/wartość – Wskazano na istotność działań mających na celu minimalizację skutków ryzyka oraz konieczność wypracowania przez organizacje procedur pozwalających efektywnie zarządzać projektem i jego ryzykiem w celu zapewnienia wymaganej efektywności. Choć kompleksowa analiza ryzyka może być oparta na standardach, jednak wybór konkretnych działań i samych technik zależy od wiedzy i doświadczenia zespołu projektowego, kosztów i czasu wdrożenia, infrastruktury organizacji i planowanego przedsięwzięcia (wielkości, zakresu inwestycji i jej charakteru) czy technologii. Podkreślono, iż późniejsze porównanie zastosowanych procedur i ich skuteczności będzie cenną informacją dla dalszych projektów organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BS-6079-1:2010 Projekt Management – Part 1, BSI.
2.http:// www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (15.03.2017).
3.http://www.ferma.eu (15.03.2017).
4.http://www.iso.org/iso/home/standards/ iso31000.htm (3.03.2017).
5.ISO 31000:2009 Risk Managenent.
6.Jędrych, E., Pietras, P., Szczepańczyk, M. (2012). Zarządzanie projektami. Łódź: Politechnika Łódzka.
7.Pritchard, C.L. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG-Press.
8.Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide) (2013). USA: PMI.
9.Rogowski, W., Michalczewski, A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
10.Siewiera, A. (2015). Standardy zarządzania ryzykiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9.
11.Siewiera, A. (2016). Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 2).
12.Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
13.www.COSO.org (12.03.2017).