Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2018.91-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Autorzy: Sylwia Kruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: determinanty wartości majątek przedsiębiorstwa wartość dla właścicieli wartość przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (345-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenia majątku będącego w dyspozycji podmio-tu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule została zastosowana metoda studiów literaturowych, metoda induk-cji i dedukcji. Wynik – Rozważania umożliwiły ukazanie miejsca zarządzania majątkiem jako czynnika determinują-cego wzrost wartości przedsiębiorstwa, co przekłada się na maksymalizację korzyści jego właścicieli. Oryginalność/Wartość – W literaturze przedmiotu, w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa, bardzo obszernie omawiane są finansowe generatory wartości, natomiast stosunkowo rzadko zwracana jest uwaga w kierunku majątku przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
2.Cwynar, A., Dżurak P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Poltext.
3.Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE.
4.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (4.11.2017).
5.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwie: Helion.
6.Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
7.Jaki, A. (2017). Controlling wartości jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja – Rozwój – Zarządzanie. Kraków: Fundacja UEK.
8.Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
9.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
10.Stronka, D. (2004). Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. AnExecutive Performance MeasureBeinganAdequateBasis of a Motivational System. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=641405 (5.11.2017).
11.Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.