Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Wpływ fuzji i przejęć w Polsce na produktywność pracowników

Autorzy: Marcin Ocieszak
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: procesy konsolidacyjne fuzje i przejęcia produktywność pracowników
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (269-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Na podstawie unikalnej bazy danych sprawdzono jaki wpływ na produktywność pracowników mia-ły transakcje konsolidacyjne w Polsce. Metodologia badania – Za pomocą testów parametrycznych i nieparametrycznych przetestowano hipotezy odnoszące się do poziomów wybranych wskaźników produktywności (1) w spółce przejmowanej w po-równaniu do branży (2) w spółce przejmującej w porównaniu do branży (3) w połączonych spółkach po transakcji w porównaniu do wyników sprzed niej. Wynik – Produktywność wśród spółek (1) przejmowanych była gorsza niż średnia dla branży (2) przejmu-jących nie była lepsza niż średnia w branży (3) połączonych nie uległa zmianie na poziomie skonsolido-wanym po transakcji konsolidacyjnej. Oryginalność/Wartość – Jest to pierwsze badanie odnoszące się do wpływu transakcji konsolidacyjnej na produktywność pracowników dla rynku polskiego. Wyniki sugerują, że jednym z powodów faktu, że przejęcia w Polsce były nieudane w wymiarze finansowym mógł być brak synergii lub odpowiedniej re-strukturyzacji kosztów w obszarze zatrudnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal, A., Jaffe, J.F., Mandelker, G.F. (1992). The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of an Anomaly. Journal of Finance, 47, 1605–1621.
2.Al-Hroot, Y.A. (2016). The impact of mergers on financial performance of the Jordanian industrial sector. International Journal of Management & Business Studies, 6, 2230–9519.
3.André, P., Kooli, M., L’Her, J.F. (2004). Long-Run Performance of Mergers and Acquisitions: Evidence from the Canadian Stock Market. Financial Management, 4 (33), 27–43.
4.Baker, R.D., Limmack, R.J. (2002). UK takeovers and acquiring company wealth changes: the impact of survivorship and other potential selection biases on post-outcome performance. University of Stirling, Working Paper, Social Science Research Network.
5.Bhabra, S.H., Huang, J. (2013). An empirical investigation of mergers and acquisitions by Chineses listed companies. Journal of Multinational Financial Management, 3 (23), 186–207.
6.Buckley, P.J., Forsans, N., Munjal, S. (2012). Host-home country linkages and host– home country specific advantages as determinants of foreign acquisitions by Indian firms. International Business Review, 5 (21), 878–890.
7.Byrd, J.W., Hickman, K.A. (1992). Do outside directors monitor managers?: Evidence from tender offer bids. Journal of Financial Economics, 2 (32), 195–221.
8.Byrka-Kita, K., Czerwiński, M. (2013). Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, 1, 127–154.
9.Clark, K., Ofek, E. (1994). Mergers as a means of restructuring distressed firms: An empirical investigation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4 (29), 541–565.
10.Deng, P., Yang, M. (2015). Cross-border mergers and acquisitions by emerging market firms: A comparative investigation. International Business Review, 1 (24), 157–172.
11.Franks, J.R., Harris, R.S. (1989). Shareholder wealth effects of corporate takeovers: the UK experience 1955–1985. Journal of financial Economics, 2 (23), 225–249.
12.Ghosh, A. (2001). Does operating performance really improve following corporate acquisitions? Journal of Corporate Finance, 2 (7), 151–178.
13.Ghosh, A., Ruland, W. (1998). Managerial Ownership, the Method of Payment for Acquisitions, and Executive Job Retention. The Journal of Finance, 2 (53), 785–798.
14.Healy, P.M., Palepu, K.G., Ruback, R.S. (1992). Does corporate performance improve after mergers? Journal of Financial Economics, 2 (31), 135–175.
15.Heron, R., Lie, E. (2002). Operating performance and the Method of Payment in Takeovers. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 (37), 137–155.
16.Kalinowska, A., Mielcarz, P. (2014). Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 739–746.
17.Kabaciński, B. (2013). Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu. Zarządzanie i Finanse, 11 (2, cz. 4), 232–242.
18.Kruse, T.A., Park, H.Y., Park, K., Suzuki, K. (2007). Long-term performance following mergers of Japanese companies: the effect of diversification and affiliation. Pacific-Basin Finance Journal, 15, 154–172.
19.Lebedev, S., Peng, M.W., Xie, E., Stevens, C.E. (2015). Mergers and acquisitions in and out of emerging economies. Journal of World Business, 4 (50), 651–662.
20.Martin, K.J., McConnell, J.J. (1991). Corporate Performance, Corporate Takeovers, and Management Turnover. The Journal of Finance, 46, 671–687.
21.Moeller, S., Schlingemann, F. (2004). Are cross-border acquisitions different from domestic Acquisitions? Evidence on stock and operating performance for US acquirers. Journal of Banking and Finance.
22.Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1990). Do managerial objectives drive bad acquisitions? The Journal of Finance, 1 (45), 31–48.
23.Ocieszak, M. (2016). Ocena skutków procesów konsolidacyjnych na podstawie danych księgowych w Polsce. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Jackowicza. Warszawa: ALK.
24.Ocieszak, M. (2015). Skutki finansowe fuzji i przejęć w Polsce w latach 2003–2009 oceniane na podstawie danych księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 559–569.
25.Powell, R.G., Stark, A.W. (2005). Does operating performance increase post-takeover for UK takeovers? A comparison of performance measures and benchmarks. Journal of Corporate Finance, 1 (11), 293–317.
26.Rahman, R.A., Limmack, R.J. (2004). Corporate acquisitions and the operating performance of Malaysian companies. Journal of Business Finance & Accounting, 3–4 (31), 359–400.
27.Rashid, A., Naeem, N. (2016). Effects of mergers on corporate performance: An empirical evaluation using OLS and the empirical Bayesian methods. Borsa Istanbul Review, 1 (17), 10–24.
28.Rutkowski, A. (2001). Efekt synergii w procesach fuzji i przejęć . W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
29.van Schaik, D., Steenbeek, O.W. (2004). Price and Volume Effects of Merger Bids in Japan. SSRN (September 17).
30.Sharma, D.S., Ho, J. (2002). The impact of acquisitions on operating performance: Some Australian evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 1–2 (29), 155–200.
31.Sudarsanam, S., Mahate, A.A. (2003). Glamour acquirers, method of payment and post‐acquisition performance: the UK evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 1–2 (30), 299–342.
32.Switzer, J. (1996). Evidence on real gains in corporate acquisitions. Journal of Economics and Business, 48, 443– 460.
33.Wnuczak, P. (2011). Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 505–516.
34.Wnuczak, P., Mielcarz P. (2009). Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 17, 275–287.
35.Wróbel, P. (2002). Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy. Przegląd Organizacji, 4, 23–27.
36.Yeh, T., Hoshino, Y. (2002). Productivity and operating performance of Japanese merging firms: Keiretsu-related and independent mergers. Japan and the World Economy, 3 (14), 347–366.