Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości

Autorzy: Andrzej Jaki

Wojciech Ćwięk
Słowa kluczowe: mierniki wartości wartość rynkowa efektywność kreowania wartości
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (333-343)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ukazanie analitycznych walorów rynkowych indeksowanych mierników wartości poprzez pomiar i ocenę efektywności kreowania wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych zewnętrznych narzędzi analitycznych. Metodologia badania – Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności kreowania wartości w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. Wynik – Analiza wykazała, że zewnętrzne indeksowane mierniki wartości dostarczają informacji na temat okresowych efektów kreowania wartości przedsiębiorstwa, wzbogacając tym samym analizę jego wartości. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników indeksowanych, w tym miar opartych na koncepcji zysku ekonomicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
2.Cwynar, A., Dżurak P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Poltext.
3.Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE.
4.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (4.11.2017).
5.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwie: Helion.
6.Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
7.Jaki, A. (2017). Controlling wartości jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja – Rozwój – Zarządzanie. Kraków: Fundacja UEK.
8.Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
9.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
10.Stronka, D. (2004). Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. AnExecutive Performance MeasureBeinganAdequateBasis of a Motivational System. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=641405 (5.11.2017).
11.Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.