Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPACH ZAKUPOWYCH

Autorzy: Grzegorz Zimon
Politechnka Rzeszowska
Słowa kluczowe: płynność finansowa grupa zakupowa strategia
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (231-241)
Klasyfikacja JEL: G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie strategii zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach działających w grupach zakupowych. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób funkcjonowanie w ramach grup zakupowych wpływa na poziom płynności finansowej i jakie strategie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa mogą wykorzystać. Metodologia badania – Badania zostały przeprowadzone na grupie 23 przedsiębiorstw działających w polskich branżowych grupach zakupowych. Wynik – Przeprowadzona analiza wykazała, że funkcjonowanie w grupach zakupowych istotnie wpływa na poziom płynności finansowej i wybór strategii zarządzania płynnością finansową. Badane jednostki uzyskały wysoki poziom płynności finansowej i stosują strategie konserwatywne. Działanie w grupie zakupowej to głównie szereg korzyści, które pozytywnie wpływają na poziom płynności finansowej. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzona analiza przestawia korzyści jakie mogą uzyskać w zakresie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa działające w branżowej grupie zakupowej. Słowa kluczowe: płynność finansowa, grupa zakupowa, strategia
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
3.Dębski, W. (2006). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Higgins, R.C. (2012). Analysis for financial management. New York: McGraw-Hill.
5.Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
6.Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
8.Schotanus, F., Telgen, J., de Boer, L. (2010). Critical success factors for managing purchasing groups. Journal of Purchasing & Supply Management, 16, 118–131.
9.Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Sierpińska, M., Wędzki, D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Szczęsny, W. (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: C.H. Beck.
12.Śliwa, J., Przygoda, M. (2010). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo WWZ.
13.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
14.Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
15.Yang, Y.C., Cheng, H.K., Ding, C., Li, S. (2017). To join or not to join group purchasing organization: A vendor’s decision. European Journal of Operational Research, 2 (258), 581–589. DOI: 10.1016/j.ejor.2016.08.069.
16.Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 284–290.