Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji

Autorzy: Tomasz Miziołek

Adam Zaremba
Słowa kluczowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie GPW polski rynek akcji koszty transakcyjne inwestowanie w wartość indeksowanie fundamentalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (87-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji indeksowania fundamentalnego, czyli ważenia składników portfela inwestycyjnego przy pomocy wartości fundamentalnych, a także zweryfikowanie zasadności jej wykorzystania na polskim rynku akcji. Metodologia badania – W ramach badania tworzono portfele ważone fundamentalnie według wartości księgowej, zysków, sprzedaży oraz dywidend, a następnie ich wyniki oceniano przy pomocy wskaźników bazujących na modelu CAPM. Obliczenia objęły notowania polskich spółek z lat 2002–2015. Wynik – Portfele indeksowane fundamentalnie przynosiły historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, jednak różnice nie były istotnie statystycznie. Relatywna przewaga utrzymywała się również po skorygowaniu wyników o ryzyko oraz koszty transakcyjne. Oryginalność/wartość – Jest to pierwsze badanie zagadnienia indeksowania fundamentalnego na polskim rynku akcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almgreen R., Thun C., Hauptmann E., Li H. (2005), Direct estimation of equity market impact, Working paper, www.courant.nyu.edu/~almgren/papers/costestim.pdf (22.12.2015).
2.Arnott R.D., Hsu J., Moore P. (2005), Fundamental indexation, „Financial Analyst Journal” vol. 61, no. 2, s. 83–99.
3.Bender J., Briand R., Melas D., Subramanian R.A. (2013), Foundations of factor investing, www.msci.com/resources/pdfs/Foundations_of_Factor_Investing.pdf (21.12.2015).
4.Blitz D., Swinkels L. (2008), Fundamental indexation: an active value strategy in disguise, www.master272.com/finance/memoire_2014/strategies%20quantitatives/fundamental%20indexation/Blitz_Fundamental_Indexation.pdf (21.12.2015).
5.Carrel L. (2008), Fundamental indexes, www.marketgrader.com/MGMainWeb/media/images/mgindexes/whitepaperonfundamentals.pdf (18.12.2015).
6.De Moor L., Sercu P. (2013), The smallest stocks are not just smaller: Global evidence, „European Journal of Finance” vol. 21, no. 2, s. 51–70.
7.Gibbons M.R. (1982), Multivariate tests of financial models: A new approach, „Journal of Financial Economics” vol. 10, no. 1, s. 3–27.
8.Investment Technology Group (2013), „Global Cost Review” Q1, www.itg.com/marketing/ITG_GlobalCostReview_Q12013_20130725.pdf (22.12.2015).
9.Korajczyk R.A., Sadka R. (2004), Are momentum profits robust to trading costs?, „Journal of Finance” vol. 59, no. 3, s. 1039–1082.
10.Mayers D. (1976), Nonmarkatable assets, market segmentation, and the level of asset prices, „Journal of Finacial and Quantitative Analysis” vol. 11, no. 1, s. 1–12.
11.Novy-Marx R., Velikov M. (2015), A taxonomy of anomalies and their trading costs, Working paper, http://rnm.simon.rochester.edu/research/ToAatTC.pdf (21.12.2015).
12.Roll R. (1977), A critique of the asset pricing theory’s tests Part I: On past and potential testability of the theory, „Journal of Financial Economics” vol. 4, no. 2, s. 129–176.
13.Shanken J. (1985), Multivariate Tests of the Zero-Beta CAPM, „Journal of Financial Economics” vol. 14, no. 3, s. 327–348.
14.Sharpe W.F. (1994), The Sharpe Ratio, „Journal of Portfolio Management” vol. 21, no. 1, s. 49–58.
15.Sharpe W.F. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, „Journal of Finance” vol. 19, s. 425–442.
16.Sharpe W.F. (1966), Mutual fund performance, „Journal of Business” vol. 39, s. 119–138.
17.Siracusano L. (2007), A fundamental challenge. Is there a better way to index?, „Journal of Indexes” vol. 10, no. 5, s. 24–35.
18.Tamura H., Shimizu Y. (2005), Global fundamental indices – do they outperform market-cap weighted indices on a global basis?, www.nomura.com/resources/nam-europe/pdfs/global-fundamental-indices.pdf (21.12.2015).
19.Walkshäusl C., Lobe S. (2010), Fundamental indexing around the world, „Review of Financial Economics” vol. 3, no. 19, s. 117–127.
20.Waszczuk A. (2013). A risk-based explanation of return patterns—Evidence from the Polish stock market, „Emerging Markets Review” vol. 15, s. 186–210.
21.Zaremba A. (2015), Inwestowanie w jakość na rynkach akcji w Europie Środkowo-Wschodniej, „Bank i Kredyt” vol. 46, nr 2 s. 165–190.
22.Zaremba A., Konieczka P. (2015), Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?, „Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance” vol. 65, no. 1, s. 84–104.