Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania

Autorzy: Szymon Bryndziak
Słowa kluczowe: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania faktyczny odbiorca klauzule antyabuzywne unikanie opodatkowania uchylanie się od opodatkowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (79-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prezentacja środków antyabuzywnych, to jest mechanizmów prawnych stosowanych w celu zwalczania niedozwolonego użycia i wykorzystywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu są wnioski de lege ferenda w zakresie potencjalnych możliwości uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Oryginalność/wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik ograniczania nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W opracowaniu przedstawiono podstawowe narzędzia zwalczania agresywnego planowania podatkowego zarówno na gruncie regulacji wewnętrznych, jak i postanowień umownych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brooks, A., Head, J. (1997). Tax Avoidance: In Economics, Law and Public Choice. W: G.S. Cooper (red.), Tax Avoidance and the Rule of Law (s. 53–91). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
2.Brzeziński, B., Korgol, R. (2011). Doktryna Substance Over Form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie. Toruński Rocznik Podatkowy, 60–92.
3.Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention, Model Tax Convention (Condensed Version) (2010). OECD. Pobrane z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf (4.05.2016).
4.Cooper, G.S. (2014). Preventing Tax Treaty Abuse. Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries. Paris.
5.Elliffe, C. (2016). The Lesser of Two Evil: Double Tax Treaty Override or Treaty Abuse. British Tax Reviev, 1, 62–88.
6.Kosters, B. (2009). Tax Planning, Treaty Shopping and the Tax Administration’s Response. Asia–Pacific Bulletin,
7.Larking, B. (red.). (2001). International Tax Glossary. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
8.Vogel, K. (1998). On Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice. London–The Hague–Boston: Kluwer Law International.
9.Weeghel Van, S. (1998). The Improper Use of Tax Treaties. London–The Hague–Boston: Kluwer Law International.
10.Wienands, H.-G. (1996). Dividend-Splitting, NeueWirtschafts Briefe. Herne, 13, 1069–1073.
11.Zdyb, M. (2007). Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zjawisko treaty shopping. Przegląd Podatkowy, 6, 13–21.