Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-57
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Asymetria w relacjach między przedsiębiorstwami I instytucjami finansowymi)

Autorzy: Jacek Nowak
Słowa kluczowe: asymetria informacji relacja instytucja finansowa–przedsiębiorstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (691-697)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Asymetria informacji jest zjawiskiem dotyczącym działalności wielu podmiotów. Jest również ważnym elementem relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i instytucją finansową. Celem autora jest zwrócenie uwagi na asymetryczne relacje podmiotów, w kontekście relacji, której obie strony w nie mają równych szans i mocy. Powstająca nierówność jest wynikiem braku równowagi pomiędzy dwoma stronami umowy lub transakcji, tworząc podstawę do osiągnięcia przewagi jednej ze stron, a w konsekwencji możliwość wygenerowania pozytywnego rezultatu tylko po jednej stronie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Modigliani F., Miller M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48.
3.Ricardo N.B. (2003). Asymmetric Information in Financial Markets: Introduction and Applications. Cambridge University Press.
4.Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). The theory of the firm: managerial behavior agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics.
5.Ross S.A. (1977). The determination of financial structure: the incentive signaling approach. Bell Journal of Economics, 8, 675–692.