Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych

Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (571-579)
Słowa kluczowe: inwestowanie w pasje kolekcjonowanie wino koniak whisky inwestycje alternatywne aktywa emocjonalne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Agata Adamska

Abstrakt

Cel – Określenie differentia specifica jednej z grup aktywów emocjonalnych, jakimi są alkohole inwestycyjne, poprzez skontrastowanie tej klasy aktywów z innymi aktywami emocjonalnymi oraz szersze porównanie inwestycji w pasje ogółem z innymi rodzajami inwestycji. Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji. Wynik – W artykule zaprezentowano cechy inwestycji w aktywa emocjonalne, w szczególności alkoholi inwestycyjnych. Wskazano wady i zalety inwestycji tego typu. Oryginalność/wartość – Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi element wstępnej eksploracji tej problematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska A. (2013). Ryzyko inwestycji w pasje. W: A.S. Barczak, P. Tworek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Adamska A. (2015). Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295–302.
3.Bankier.pl (2012). Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012. Pobrano z: http://www.bankier.pl/static/att/90000/2542590_RAPORT.pdf (16.10.2015).
4.Baumol W.J. (1986). Unnatural Value: Or art investment as floating crap game. American Economic Review, 76 (2), 10–14.
5.Borowski K. (2013). Sztuka inwestowania w sztukę. Warszawa: Difin.
6.Burton B.J., Jacobsen J.P. (1999). Measuring returns on investments in collectibles. Journal of Economic Perspectives, 13 (4), 193–212
7.Cackowski F. (2014). Bordeaux w portfolio – inwestycje w wino. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 35–57. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.CapGemini, Merrill Lynch (2014). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (3.02.2015).
9.CapGemini, Merrill Lynch (2015). World Wealth Report. Pobrano z: https://www.worldwealthreport.com (30.03. 2016).
10.Dimson E., Spaenjers C. (2014). The investment performance of art and other collectibles. W: A. Dempster (red.), Risk and Uncertainty in the Art World, s. 219–238. London: Bloomsbury Publishing.
11.EAMR (2009). The Role of Emotional Assets in an Alternative Investment Strategy. Materiały konferencyjne z Art. Market Symposium, 13 października.
12.Gevirtz L. (2013). Wine auction market shrinking, Lafite bubble bursts. Reuters. Pobrano z: http://uk.reuters.com/article/us-wine-auctions-idUKBRE89M0W720121023 (23.10.2013).
13.Goliński T. (2012). Rynek wina i sztuki. W: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.
14.Helman-Pazdej E. (2015). Inwestowanie w whisky jako jedna z form inwestycji alternatywnych. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Rynki, instrumenty, decyzje (s. 57–68). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.http://www.cognac.com/about-cognac/the-6-cognac-appellations-grande-champagne-petite-champagne-borderiesfins-bois-bons-bois-and-bois-ordinaires.
16.http://www.cognac-croizet.fr/gamme-en,exclusive-cognacs,5.html.
17.Kalbarczyk K. (2012). Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie – Spekulowanie – Kolekcjonowanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Kalmus M. (2014). Inwestycje w samochody kolekcjonerskie jako inwestycje w pasje. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne, s. 93–111. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
19.Kuebler L. (2015). Rare Whisky Auctions: Investment Opportunity? Pobrano z: https://www.whiskyinvestdirect.com/about-whisky/whisky-auction-investment-111120151.
20.Małecki S. (2011). Wino w portfelu. Deal, 1.
21.Mikita M., Pełka W. (2009). Rynki inwestycji alternatywnych. Warszawa: Poltext.
22.Morawski R. (2012). Inwestycje w pasje w kontekście opodatkowania dochodów kapitałowych i działalności gospodarczej. W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie – Spekulowanie – Kolekcjonowanie, s. 199–216. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
23.Morozowicz P. (2013). Rynek whisky. Wealth Solutions. Pobrano z portalu wealth.pl.
24.Ostrowska E. (2011). Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck.
25.Renneboog L., mailto:luc.renneboog@tilburguniversity.eduSpaenjers C. (2012). Hard assets: The returns on rare diamonds and gems. Finance Research Letters, 9 (4), 220–230.
26.Turmińska K. (2014). Własny jacht – spełnienie marzeń czy inwestycja dla zamożnych? W: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie emocjonalne i techniczne (s. 79–91). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
27.Wealth Solutions (2013). Coraz mniej starej whisky. Pobrano z: http://life.forbes.pl/maleja-zapasy-starej-whisky-podrozeje-,artykuly,164180,1,1.html.