Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-46
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa

Autorzy: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki mikroprzedsiębiorstwo źródło finansowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (559-567)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia czynników stanowiących o korzystaniu z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu podejmującej kwestię motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono również wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na próbie mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Wynik – Przeprowadzone badanie własne potwierdza złożony charakter motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. Czynnikami najsilniej wpływającymi na korzystanie z kredytu kupieckiego przez badanych były: możliwość lepszego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, możliwość dokonywania zakupów pomimo tymczasowego braku środków pieniężnych oraz szybkość i łatwość pozyskania. Oryginalność/wartość – Autorka identyfikuje i ocenia znaczenie powodów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. W polskiej literaturze przedmiotu dostrzega się niedostatek prac koncentrujących się na powyższym problemie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barometr płatności na świecie 2015 (2015). Bisnode D&B Polska. Pobrano z: http://www.bisnode.pl/blog/wp-content/uploads/2015/05/Bisnode-Polska-Barometr-p%C5%82atno%C5%9Bci-na-%C5%9Bwiecie_Europa.pdf (20.03.2016).
2.Białowolski P. (2016), Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Styczeń 2016. Informacja sygnalna. Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów. Pobrano z: http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2016/PORTFEL-NALEZNOSCI-POLSKICH-PRZEDSIEBIORSTW-STYCZEN-2016 (2.04.2016).
3.Bień W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.Chant E.M., Walker D.A. (1988). Small Business Demand for Trade Credit. Applied Economics, 20, 861–876.
5.Ehrhardt M.C., Brigham E.F. (2008). Corporate Finance: A Focused Approach. Third Edition. Mason: South-Western Cengage Learning.
6.Elliehausen G.E., Wolken J.D. (1993). The Demand for Trade Credit: An Investigation of Motives for Trade Credit Use by Small Business. Washington: Board of Governors of Federal Reserve System.
7.Ferris J.S. (1981). A Transactions Theory of Trade Credit Use. The Quarterly Journal of Economic, 96 (2), 243–270.
8.Huyghebaert N. (2006). On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (1/2), 305–328.
9.Kreczmańska-Gigol K. (2013). Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
10.Kubiak J. (2005). Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
11.Lee Y.W., Stowe J.D. (1993). Product Risk, Asymmetric Information, and Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28 (2), 285–300.
12.Long M.S., Malitz I.B., Ravid S.A. (1993). Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability. Financial Management, 22 (4), 117–127.
13.Nadiri M.I. (1969). The Determinants of Trade Credit in the U.S. Total Manufacturing Sector. Econometrica, 37 (3), 408–423.
14.Petersen M.A., Rajan R.G. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3), 661–691.
15.Pike R., Cheng N. (2002). Trade Credit, Late Payment and Asymmetric Information. Working Paper, 02/09. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.5264&rep=rep1&type=pdf (15.03.2016).
16.Raport BIG. Indeks zatorów płatniczych BIG. 29. edycja. Listopad 2015 (2015). BIG InfoMonitor SA. Pobrano z: https://www.big.pl/download/raporty/2015_11_raportbig.pdf (2.04.2016).
17.Schwartz R.A. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9 (4), 643–657.
18.Summers B., Wilson N. (2002). An Empirical Investigation of Trade Credit Demand. International Journal of the Economics of Business, 9 (2), 257–270.
19.Summers B., Wilson N. (2003). Trade Credit and Customer Relationship. Managerial and Decision Economics, 24, 439–455.
20.Zawadzka D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.