Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych

Autorzy: Katarzyna Świetla
Słowa kluczowe: podmioty mikro i małe regulacje outsourcing
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (375-382)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest prezentacja najnowszych zmian (2014 i 2015) w zakresie rozwiązań regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości podmiotów mikro oraz małych, a także zwrócenie uwagi na częste wykorzystanie przez nie usług zewnętrznych w tym zakresie. Metodologia badania – P rzegląd n ajnowszych i nformacji p ochodzących z obszaru działania wskazanych podmiotów, analiza znowelizowanych aktów prawnych, pozycji literaturowych oraz własne badania empiryczne dotyczące podjętego zagadnienia. Wynik – Wskazano na niewątpliwą potrzebę uproszczeń w sprawozdawczości podmiotów małych i mikro, choć zwrócono także uwagę, że usługi w ramach ich uproszczonej sprawozdawczości w najbliższym czasie nie będą tańsze ze względu na koszt szkoleń pracowników podmiotów je obsługujących. Oryginalność/wartość – przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania usługodawców do nowych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer K. (2014). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej. W: M. Baran (red.), Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej: wybrane uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r. (9.10.2015). Główny Urząd Statystyczny, opracowanie sygnalne. Warszawa: GUS.
3.DzU (2014). Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, poz. 1100.
4.DzU (2015). Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, poz. 1333.
5.Felton J.A. (2008). The Art of Outsourcing Information Technology. USA: Author House. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/17214.
6.Projekt z dnia 14 lutego 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/171214/171250/171251/dokument103373.pdf (20.03.2014).
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 (DzU nr 149, poz. 1674 ze zm.).
8.Świetla K. (2014). Outsourcing usług rachunkowości w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9.Świetla K. (2015). Rachunkowość organizacji pożytku publicznego w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości. B. Micherdy (red.). Warszawa: Difin.
10.www.stat.gov.pl. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014 roku.