Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych

Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (347-355)
Słowa kluczowe: koszty jakości rachunek kosztów jakości tradycyjny rachunek kosztów zarządcze odmiany rachunku kosztów
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Katarzyna Michałowska

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rozliczanie kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności na różnice ujęcia kosztów jakości w tradycyjnym rachunku kosztów i systemie rachunkowości zarządczej. Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano analizę literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Ponadto do opracowania sposobów definiowania i rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach zastosowano analizę wywiadu swobodnego. Wynik – Przedsiębiorstwa produkcyjne rzadko decydują się na rozliczanie kosztów jakości korzystając z rozwiązań rachunkowości zarządczej, głównie ze względu na brak ujednoliconych zasad prowadzenia rachunku kosztów jakości oraz czasochłonności i kosztowności procesu jego wdrożenia. Ograniczają się zatem do ewidencji kosztów braków w ramach rachunkowości finansowej, nie czerpiąc wymiernych korzyści z rozliczania tych kosztów jakości. Oryginalność/wartość – Opracowanie pozwala zwrócić uwagę na problem rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących rozwiązania z zakresu rachunkowości finansowej. Wskazuje również na fakt, iż rozliczanie kosztów jakości w całym cyklu życia produktu nie jest możliwe bez zastosowania zarządczych odmian rachunku kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ciechan-Kujawa M. (2001). Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstwa. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 5.
2.Cygańska M., Dynowska J. (2000). Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań ankietowych. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. II, nr 1/2.
3.Gos W. (1996). Rachunek kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. W: K. Sawicki (red.), Rachunek kosztów, t. I. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
4.Lesiów T. (2005). Planowanie jakości, koszty jakości. W: W. Ładoński, K. Szołtysek (red.), Zarządzanie jakością. Część 1. Systemy jakości w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
5.Lisiecka K. (2013). Systemy zarządzania jakością produktów. Metody, analizy i oceny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Pałka M. (2011). Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wrocław: Ekspert.
7.Nowak E., Wierzbiński M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
8.Skrzypek E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: UMCS.
9.Young S.K., Lie-Fern H. (1991). A method of measuring quality costs. INT. J. PROD. RES, 29 (9).