Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (23-34)
Słowa kluczowe: leasing kapitalizacja sytuacja finansowa sprawozdanie finansowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Przemysław Czajor

Marcin Michalak

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest jakościowa i ilościowa analiza skutków zmiany zasad rachunkowości umów leasingu (MSR17/MSSF16) w aspekcie pomiaru dokonań i oceny sytuacji finansowej korzystających. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badania ilościowe na podstawie rocznych raportów spółek publicznych z indeksu WIG30, rozpatrywanych z perspektywy korzystających w umowach leasingowych. Wynik – W artykule wyspecyfikowano kluczowe obszary i konsekwencje zmian zasad rachunkowości umów leasingu od strony korzystającego dla oceny dokonań i sytuacji finansowej podmiotów i ich interesariuszy. Wyniki badania wykazały, że zastosowanie MSSF16 może mieć w badanych spółkach pozytywny wpływ na wyniki EBITDA i EBIT. Oryginalność/wartość – Tematyka artykułu jest istotna dla szerokiego grona interesariuszy (przedsiębiorstw, banków, leasingodawców i innych instytucji finansowych) będących stronami umów leasingowych oraz podejmujących decyzje gospodarcze na podstawie informacji ze sprawozdań finansowych. Artykuł wpisuje się w nurt badań światowych w przedmiocie badania, stanowiąc jego kolejne dopełnienie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Academic Research on Lease Accounting (2007). Board Meeting 22.03.2007. London: Agenda paper 12D.
2.Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P. (1977). ZETA analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, 1 (1), 29–54.
3.Barone E., Birt J., Moya S. (2014). Lease Accounting: A Review of Recent Literature. Accounting in Europe, 11 (1), 35–54.
4.Beattie V.A., Edwards K., Goodacre A. (1998). The impact of constructive operating lease capitalisation on key accounting ratios. Accounting and Business Research, 28 (4), 233–254.
5.Beckman J.K., Jervis K. (2009). The FASB-IASB lease accounting project: implications for the construction industry. Construction Accounting and Taxation, 19, 30–35.
6.Bennett B., Bradbury M. (2003). Capitalizing non-cancelable operating leases. Journal of International Financial Management and Accounting, 14 (2), 101–114.
7.Breton G., Taffler R.J. (1995). Creative accounting and investment analyst response. Accounting and Business Research, 25 (98), 81–92.
8.Duke J.C., Fran D., Hsieh S-J. (2012). Evaluating Constructive Lease Capitalization and Off-Balance-Sheet Financing: An Instructional Case with FedEx and UPS. Accounting Perspectives, 11 (1), 57–69. Effects Analysis (2016). IFRS 16 Leases. Effects Analysis. IASB, January.
9.Finnerty J.E., Fitzsimmons R.N., Oliver T.W. (1980). Lease capitalization and systematic risk. The Accounting Review, 55 (4), 631– 639.
10.Fito M.A., Moya S., Orgaz N. (2013). Considering the Effects of Operating Lease Capitalization on Key Financial Ratios. Spanish Journal of Finance and Accounting, 42 (159), 341–368.
11.Fülbier R.U., Silva J.L., Pferdehirt M.H. (2008). Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies. Schamalenbach Business Review, 60 (2), 122–144.
12.Gavazza A. (2010). Asset liquidity and financial contracts: evidence from aircraft leases. Journal of Financial Economics, 95 (1), 62–84.
13.Hussey R.D., Ong A. (2011). Proposes to change lease accounting: evidence from Canada and Malaysia. Journal of Law and Financial Management, 9 (2), 2–15.
14.IFRS 16 (2016). IFRS 16 Leases. IASB, January.
15.Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1991). Operating leases: Impact of constructive capitalization. Accounting Horizons, 5 (1), 51–63.
16.Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1993). The effects of recognition versus disclosure on shareholder risk and executive compensation. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 8 (4), 335–368.
17.Leases. Preliminary Views (2009). Discussion Paper, 1. IASB, March.
18.Lipe R.C. (2001). Lease Accounting Research and the G4+1 Proposal. Accounting Horizons, 15 (3), 299–310.
19.McGregor W. (1996). Accounting for leases: A new approach. Special report. Financial Accounting Series, 163-A. Norwalk, Financial Accounting Standards Board, July.
20.Moody’s (2015). Financial Statement Adjustments in the Analysis of Non-Financial Corporations. Moody’s Investors Service, June 15. Pobrano z: http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_181430 (20.04.2016).
21.Nailor H., Lennard A. (2000). Leases: Implementation of a New Approach. Special report. Financial Accounting Series, 206-A. Norwalk, Financial Accounting Standards Board, February.
22.Report (2005). Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers, United States Securities and Exchange Commission, June 15. Pobrano z: www.sec.gov/news/studies/soxoffbalancerpt.pdf (21.03.2016).
23.Singh A. (2010). Proposed lease accounting changes: implications for the restaurant and retail industries. Journal of Hospitality and Tourism Research, 36 (3), 335–365.
24.Spencer A.W., Webb T.Z. (2015). Leases: A Review of Contemporary Academic Literature Relating to Lessees. Accounting Horizons, 29 (4), 997–1023.
25.Standard & Poor’s (2013). Corporate Ratings Criteria. Pobrano z: www.regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/StandardAndPoors_Corporate_Ratings_Criteria.pdf (11.04.2016)
26.Wong K., Joshi M. (2013). The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key Ratios: Evidence from Australia. Australasian Accounting Business & Finance Journal, 9 (3), 27–44.