Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014

Autorzy: Bartosz Michalski
Słowa kluczowe: rynki nieeuropejskie eksport Polska konkurencyjność strategiczna polityka handlowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (169-178)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kluczowym wyzwaniem polskiej strategicznej polityki handlowej pozostaje identyfikacja konkurencyjnych sektorów oraz dywersyfikacja struktury geograficznej polskiego eksportu. Celem artykułu, uwzględniając także szerszy kontekst zagadnień, jest analiza dynamiki rozwoju rynków nieeuropejskich. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane źródłowe obejmujące okres 2009–2014, pozyskane z bazy Międzynarodowego Centrum Handlu. Wyniki potwierdzają, że polski eksport jest uzależniony od aktywności międzynarodowych korporacji, natomiast rynki nieeuropejskie stanowią pewną szansę dla krajowych przedsiębiorstw
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015. Warszawa.
2.Gorynia, M. (red.) (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
3.Mesjasz-Lech, A. (2012). Efekt byczego bicza a zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw. Logistyka, 5.
4.Ministerstwo Gospodarki (2016). Pobrano z http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/
5.Programy+promocji+o+charakterze+ogolnym/Promocja+polskiej+gospodarki+na+rynkach+perspektywicznych (2.02.2016).
6.Ministerstwo Rozwoju (2016). Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf (28.02.2016).
7.Pluciński, E. (2015). Istota bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej i światowej. W: M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Pluta-Zaremba, A. (2002). Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
9.Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Trade Map (2016). Pobrano z :http://www.trademap.org (2.02.2016).
11.Trading Economics (2016). Pobrano z: http://pl.tradingeconomics.com (2.02.2016).
12.Wróblewski, M. (2015). Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw – aktualne tendencje i problemy.
13.W: B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.