Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016

Autorzy: Ilona Żelazowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: efekt przegrani–zwycięzcy nadreaktywność rynku test De Bondta i Thalera hipoteza efektywności rynku
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (125-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – w artykule został przedstawiony efekt regresji do średniej. Celem opracowania było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu nareaktywności w cenach akcji na podstawie efektu przegranizwycięzcy. Metodologia badania – w badaniu wykorzystano test De Bondta i Thalera, tworząc portfele wygrane i przegrane, składające się z 5 spółek. Zbadano występowanie zjawiska nadreakcji w okresie od miesiąca do 24 miesięcy od daty uformowania portfela. Wynik – badania wykazały występowanie zjawiska nadreakcji w przypadku portfela uformowanego w okresie 5-letnim. W przypadku okresów 2- i 3-letnich nie zostało stwierdzone występowanie efektu regresji do średniej, a wyniki nie były istotne statystycznie. Oryginalność/wartość – wcześniejsze badania efektu regresji do średniej nie dały jednoznacznych wyników potwierdzających lub odrzucających jego występowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Opracowanie konfrontuje ze sobą dotychczasowe polskie badania i pokazuje wyniki własnych badań, opierając się na najnowszych danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bondt De, F.M., Thaler R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40 (3), 793–805.
2.Bondt De, F., Thaler, R. (1987). Further Evidence on the Investor Overreaction and Stock Market Seasonality. Journal of Finance, 42, 557–581.
3.Buczek. S. (2005). Efekty: momentum i przegrani–zwycięzcy: Mądre inwestowanie (12) – anomalie na rynkach akcji (cz. 2). Nasz Rynek Kapitałowy, 3–4, 60–62.
4.Chan, K. (1988). On the Contrarian Investment Strategy. Journal of Business, 61, 147–163.
5.Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25 (2), 383–417.
7.Gorlewski, B. (2004). Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 42, 39–46.
8.Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
9.Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 45, 881–898.
10.Kowalke, K. (2014). Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 4, 68–80.
11.Lehmann, B.N. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. Journal of Economics, 105 (1), 1–28.
12.Lewandowcz, M., Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1992–2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75–95.
13.Lin, H., Zi-Jun, S., Xiu-Yi, L., Wen-Jun, C. (2013). An Empirical Study on the Overreaction of Shanghai Stock Market. Chinese Studies, 2 (1), 32–35.
14.Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction to Drift? Journal of Finance, 50, 573–608.
15.Puczkowski, B., Rutkowska-Ziarko, A., Cichocka, A. (2014). Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym. Ekonomista, 4, 559–570.
16.Sekuła, P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 171–180.
17.Tripathi, V., Gupta, S. (2009). Overreaction Effect in Indian Stock Market. Asian Journal of Business and Accounting, 1–2, 93–114.
18.Vardar, G., Okan, B. (2008). Short Term Overreaction Effect: Evidence on the Turkish Stock Market. International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalizing World, 156–166.