Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Autorzy: Sławomir Zarębski
WZIEU US
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw polityka dywidend polityka wypłat inwestorskich spółki niepubliczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (173-182)
Klasyfikacja JEL: G35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest analiza polityki wypłat inwestorskich mniejszych spółek kapitałowych. Analizowane są podstawowe zalety i wady alternatywnych wobec klasycznej dywidendy form wypłat inwestorskich. Metodologia badania – analiza literaturowa. Wynik – podstawowymi, alternatywnymi wobec klasycznej dywidendy instrumentami polityki wypłat inwestorskich małych i średnich przedsiębiorstw są dywidenda specjalna oraz wykup akcji własnych. Oryginalność/wartość – artykuł ma charakter przeglądowy. Może być wykorzystany w badaniach szczegółowych oraz w zastosowaniach dydaktycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Correia da Silva, L., Goergen, M., Renneboog, L. (2004). Dividend Policy and Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press.
2.De Angelo, H., De Angelo, L., Skinner, D.J. (2004). Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings. Journal of Financial Economics, 72 (3).
3.Eije von, H.J., Megginson, W.L. (2008). Dividend Policy and Share Repurchase in the European Union. Journal of Financial Economics, 89 (2).
4.Lazonick, W. (2014). The Problem with Stock Buyback. Harvard Business Review, 9.
5.Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Krytyka Polityczna.
6.Uchman, J. (2015). Dywidendy w spółkach notowanych na New Connect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 101–110.
7.Wagonner, J. (2015). Beware the Stock-Buybacks Craze. The Wall Street Journal, 19 czerwca.
8.Zarębski, S. (2010). Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 588, Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 237–244.
9.Zarębski, S. (2011). Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, „Mikrofirma-2011”, Szczecin.
10.Zarębski, S. (2015). Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116