Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego

Autorzy: Anna Zbaraszewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: cena transferowa dokumentacja transakcji między podmiotami powiązanymi jednostki powiązane
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (199-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa bilansowe-go i podatkowego dotyczącymi cen transferowych. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, metodę indukcji i wnioskowanie. Wynik – W opracowaniu wykazano, że w prawie bilansowym nie ma szczególnych zasad sporządzania dokumentacji związanej z cenami transakcyjnymi, natomiast przepisy prawa podatkowego nakładają bardzo szczegółowy zakres sprawozdawczości związanej z transakcjami przeprowadzonymi między podmiotami powiązanymi. Oryginalność/wartość – Przedstawione w niniejszym artykule treści stanowią porównanie sposobów prezentacji informacji o cenach transferowych w prawie bilansowym i podatkowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ceny transferowe 2016/2017 duże zmiany w dokumentacji podatkowej. Pobrano z: http://ksiegowosc.infor.pl/ podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/733026 (27.02.2017).
2.Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Pobrano z: http://Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów...- EY (27.02.2017).
3.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78–93. DOI: 10.18559/SOEP.2016.11.6.
4.Piątek, E.(2007). Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
5.Sojak, S., Baćkowski, D.(2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. Sojak, S. (2001). Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Szymański, K.G., Pietrasik, A.(2003). Ceny transferowe. Istota – szacowanie cen – ryzyka podatkowe – dokumentacja podatkowa. Gdańsk: ODDK.
7.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz.1047 z późń. zm.
8.Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób zycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późń. zm. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późń. zm.