Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem

Autorzy: Edyta Piątek
Politechnika Świętokrzyska

Magdalena Konat-Staniek
Słowa kluczowe: analiza finansowa bankructwo metody dyskryminacyjne systemy wczesnego ostrzegania upadłość
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (375-382)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problemu identyfikacji niewypłacalności, a w efekcie bankructwa za pomocą analizy wskaźnikowej oraz rozbudowanych systemów wczesnego ostrzegania w kontekście zmian przepisów prawa upadłościowego. Wczesne zidenty kowanie pojawiających się symptomów sytuacji kryzysowych pozwala na szybkie wprowadzenie działań naprawczych. Wydaje się, że takie możliwości daje zastosowanie podstawowych metod analizy wskaźnikowej oraz systemów rozbudowanych, takich jak analiza wskaźnikowa oparta na modelu Du Ponta, analiza dyskryminacyjna, modele logitowe i innych. Metodologia badania – Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do studiów literatury przedmiotu, przepisów prawa gospodarczego oraz weryfikacji zastosowanych metod badania zasady kontynuacji działania w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw dla których ogłoszono w latach 2010–2014 upadłość. Wynik – Badanie prowadzi do wniosku, iż w niewielkim stopniu biegli rewidenci stosowali w ocenie zasady kontynuacji modele analizy dyskryminacyjnej, ograniczając się jedynie do analizy wskaźnikowej. Jednak to wyniki analizy dyskryminacyjnej na długo przed ogłoszeniem upadłości wskazywały na zagrożenie takim stanem, w przeciwieństwie do analizy wskaźnikowej. Oryginalność/wartość – Oryginalność badania polega na wskazaniu, iż metody analizy dyskryminacyjnej należy uznać za użyteczniejsze w prognozowaniu bankructwa i obowiązkowe w badaniu biegłych rewidentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: ODiDK.
2.Aziz, M.A., Dar, H.A. (2004). Predicting Corporate Bankruptcy: Whiter Do We Stand?, Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=464BBA5B5129D1B9903E01508E0D1A7F?doi=10.1.1.138.7653 &rep=rep1&type=pdf (14.04.2016).
3.Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
4.Hołda, A., Pociecha, J. (2009). Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Kitowski, J. (2015). Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
6.Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
7.Prusak, B. (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
8.Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
9.Stępień, K. (2008). Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
10.Słownik pojęć ekonomicznych (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.