Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych

Autorzy: Krzysztof Łuczak
Słowa kluczowe: aplikacja mobilna pomiar dokonań rynek mobilny wartość zarządzanie aktywami internetowymi
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (137-144)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszej pracy jest charakterystyka, na bazie wybranej literatury anglojęzycznej oraz obserwacji własnych, czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnych. Praca przedstawia cechy szczególne aplikacji mobilnych, które powodują potrzebę odrębnego podejścia do ich analizy. Za cel postawiono przedstawienie propozycji uniwersalnego zestawu miar do czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnej. Metodologia badania – Przedstawiono propozycję zestawu czynników w oparciu o obserwacje własne i do- świadczenie zawodowe zestawione z analizą dostępnej literatury zagranicznej. Wynik – Propozycja miar zarówno nansowych, jak i nie nansowych do czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnych. Oryginalność/wartość – Artykuł jest próbą przedstawienia propozycji miar, które mogą być przydatne do wykorzystania podczas przedstawiania okresowych raportów zarządczych, bądź w analizie porównawczej podczas wyceny składnika majątku w postaci aplikacji mobilnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.App Annie (2016). The App Economy Could Double to $101 billion by 2020. Pobrano z: http://venturebeat. com/2016/02/10/the-app-economy-could-double-to-101b-by-2020-research- rm-says/ (15.02.2017). Bartkowiak, P. (2013). Sukces przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością klienta. Zarządzanie i Finanse, 11 (4, cz. 2), 7–24.
2.Becker, M., Arnold, J. (2010). Mobile Marketing for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley.
3.Deloitte (2011). What Is the Impact of Mobile Telephony on the Economic Growth. A Report for the GSM Association. Deloitte, Cisco. November 2012.
4.Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: O cyna Wydawnicza SGH. eMarketer (2017). Growth of Time Spent on Mobile Devices Slows. Pobrano z: https://www.emarketer.com/Article/Growth-of-Time-Spent-on-Mobile-Devices-Slows/1013072 (16.02.2017).
5.Flurry (2014). Apps Continue to Dominate the Mobile Web. Pobrano z: https://techcrunch.com/2014/04/01/mobile-app-usage-increases-in-2014-as-mobile-web-sur ng-declines.
6.Guerrouj, L., Azad, S., Rigby, P. (2015). The Influence of App Churn on App Success and StackOverflow Discussions (s. 321–330). Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), 2015 IEEE 22nd International Conference on IEEE.
7.Kamela-Sowińska, A. (2014). Od rachunkowości do opisu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 133, 107–115.
8.Kamela-Sowińska, A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 981–991.
9.Kearl, M. (2016). 10 Essential Mobile App Metrics (and How to Use Them). Pobrano z: https://www.appboy.com/blog/essential-mobile-app-metrics-formulas (16.02.2017).
10.Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 103–120.
11.PWC (2016). Global Top 100 Companies. Pobrano z: http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publi- cations/global-top-100-companies-2016.html (15.02.2017).
12.Roma, P., Perrone, G., Valenti, F. (2013). An Empirical Analysis of Revenue Drivers in the Mobile App Market. Proceedings of POMS 24th Annual Conference 2013.
13.Statista (2016). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app- stores (2.02.2017).
14.Statista (2017). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/ (2.02.2017).
15.Vanderveld, A., Pandey, A., Han, A., Parekh, R. (2016, August). An Engagement-Based Customer Lifetime Value System for E-commerce. W: Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowl- edge Discovery and Data Mining (s. 293–302). ACM.
16.Walz, A. (2016). Measuring the Lifetime Value of a Mobile Customer. Pobrano z: https://www.apptamin.com/blog/ lifetime-value-mobile-customer (15.02.2017).