Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński

Waldemar Tarczyński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Paweł Tarczyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Słowa kluczowe: analiza fundamentalna wskaźnik siły fundamentalnej rynek kapitałowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem opracowania jest przedstawienie prostej metody identyfikacji sektora wiodącego na rynku kapitałowym. Metodologia - Scoringowa metoda identyfikacji sektora wiodącego bazuje na idei konstrukcji wskaźnika siły fundamentalnej. W proponowanej metodzie zastosowano podejście scoringowe. W budowie miernika zostały wykorzystane wybrane czynniki fundamentalne. Metoda ta wykorzystuje elementy analizy fundamentalnej oraz wielowymiarowej analizy porównawczej. Wynik - W opracowaniu zweryfikowano praktyczną użyteczność metody. Badanie przeprowadzono dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2010. Oryginalność/Wartość - W artykule zaproponowano prostą metodę określania sektora wiodącego. Metoda uwzględnia informacje o sile fundamentalnej spółek tworzących sektor oraz o liczbie spółek wchodzących w skład danego sektora. Jest to nowa propozycja zarówno w obszarze zaproponowanej metodologii oraz praktycznego badania związanego z poszukiwaniem sektora wiodącego na rynku kapitałowym z wykorzystaniem elementów analizy fundamentalnej i metod wielowymiarowej analizy porównawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnold, G. (2010). Inwestowanie w wartość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Blajer-Gołębiewska, A. (2012). Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition. Journal of International Studies, 5 (2), 9–17.
3.Blajer-Gołębiewska, A. (2014). Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland. Economics and Sociology, 7 (3), 194–207.
4.Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2014). Essentials of Investments, 10th ed. New York: Mc Grow-Hill.
5.Graham, B. (2007). Inteligentny inwestor. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
6.Graham, B., Dodd, D. (2005). Security Analysis, 5th ed. New York–Toronto–London: Mc Grow-Hill.
7.Hagstrom, R.G. (2007). Na sposób Warrena Buffeta. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
8.Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013a). Definition and nature of fundamental strengths. Actual Problems of Economics, 2 (1), 15–23.
9.Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013b). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
10.Tarczyński, W. (1994a). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. I i II. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
11.Tarczyński, W. (1994b). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.
12.Tarczyński, W. (1995). Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 6. Materiały i Konferencje, 171–190.
13.Tarczyński, W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak, K. (1995b). Analiza fundamentalna na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.
14.Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
15.Mauldin, J.F. (2007). Reguły giełdy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
16.Mrzygłód, U., Nowak, S. (2013). Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange. Journal of International Studies, 6 (2), 111–123.
17.Navellier, L. (2007). Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe. Warszawa: MT Biznes.