Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-28
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise)

Authors: Sylwia Kruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: company assets company value determinants of value shareholders value
Year of publication:2018
Page range:8 (345-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The main goal of this paper is to show the role of the assets in the process of creat-ing the value of enterprise. Design/Methodology/Approach – Methods of literature analysis, induction and deduction have been ap-plied in this paper. Findings – The result of this study is to draw an attention to the aspect of asset management in the pro-cess of maximizing the shareholders wealth. Originality/Value – Attention has been paid to the issues that are often overlooked when the sharehold-ers wealth is concerned. This paper is focused of an influence of assets on the value of enterprise.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
2.Cwynar, A., Dżurak P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Poltext.
3.Czekaj, J. (red.) (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: PWE.
4.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (4.11.2017).
5.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwie: Helion.
6.Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
7.Jaki, A. (2017). Controlling wartości jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja – Rozwój – Zarządzanie. Kraków: Fundacja UEK.
8.Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
9.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
10.Stronka, D. (2004). Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. AnExecutive Performance MeasureBeinganAdequateBasis of a Motivational System. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=641405 (5.11.2017).
11.Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.