Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Wpływ Rekomendacji U na pozycję małego i średniego przedsiębiorstwa na rynku bancassurance
(Influence of the Recommendation U on the Position of Small and Medium Enterprises on the Bancassurance Market)

Authors: Grażyna Sipińska
Keywords: recomendation U SMEs insurance insurance companies banks bancassurance
Year of publication:2016
Page range:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article aims to answer the research question about the ways in which the Recommendation U influenced the position of small and medium enterprises (SMEs) on the bancassurance market. Design/Methodology/approach – In this article, (based on a critical review of the literature, methods of induction and deduction practical experience with market insurance and banking) the author analyses roots of and factors which influenced the changes in the banking distribution channel, she di scusses the Recommendation U issued by the Financial Supervisory Committee (KNF), which includes 21 individual recommendations; and she also relates the discussion to the Guidelines for Insurance Companies which concern the sales of insurances. Findings – As a result of these analyses and references, the author assesses the impact of the Recommendation U on the current insurances brokerage market. Due to the strategic placement of SMEs, resulting from the structure of participation of this sector in the wider economical processes, this sector constitutes an important part of customers of the insurance companies. Originality/value – The author of the article describes the banking channel of distribution of insurances and introduces the agents active on this market. She discusses the bancassurance channel for the sales of insurances by small and medium enterprises; she describes the bancassurance market as a whole and compares the trends on this market in Poland with patterns observable on the global markets .This perspective allows to relate the Recommendation U with the SMEs sector, in the context of the Recommendation's effects on the broadly-defined insurance market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bancassurance. Coraz słabsze wyniki (2015). Gazeta Ubezpieczeniowa, 26.11.2015.
2.Bancassurance w Europie Zachodniej na przykładzie Francji i Niemiec (2011). Gazeta Ubezpieczeniowa, 14.06.2011.
3.Bancassurance w najbliższych latach będzie się rozwijać dynamicznie. Pobrano z: Portal gospodarka.pl (3.01.2014).
4.Bera, A. (2012). Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Gajda, A., Jurkiewicza, T. (2010). Ubezpieczenia w sektorze MŚP w latach 2008–2010 (wyniki badań ankietowych). Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2
6.Gołąb, A. (2002). Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa w krajach UE i OECD (Uregulowania prawne). Wiadomości Ubezpieczeniowe, 7/8.
7.Gwizdała, J. (2010). Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3.
8.Jaworowski, W., Zawadzka, Z. (red.). (2005). Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
9.Kwiecień, I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Kufel-Siemińska, A. (2005). Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
11.Pawłowski, M. (2011). Bancassurance na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe USZ, 637. Ekonomiczne Problemy Usług, 62.
12.Pelc, P. (2012). Bancassurance oczyma KNF. Gazeta Ubezpieczeniowa, 13.03.2012.
13.Pisarewicz, P. (2014). Nowe standardy rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. W: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku (s. 214). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.Popiołek, A. (2015). Jest rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych. Wyborcza biz, 1.04.2015.
15.Solska, J. (2015). Bajki banków. Polityka, 12 (3001).
16.Swacha-Lech, M. (2008). Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Warszawa:
17.Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl.
18.Vytlacil, B. (2010). Insurance Europe Statistics. European Insurance in Figures dataset, 48. Badania rynku bancassurance, VII Kongres Bancassurance 7–8.10.2015. Biuletyn kwartalny, Rynek ubezpieczeń III/2015 (2015). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
19.KNF (2014). Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń. Warszawa 24.06.2014.
20.KNF (2014). Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie Bancassurance.
21.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (2015). Warszawa: PARP.
22.Raport PIU „Polski rynek Bancassurance III Q 2015” Warszawa 2015.
23.Raport roczny (2014) PIU. Warszawa: CEU.
24.Raport roczny KNF za rok 2014.