Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Editorial board

Chief Editor

dr hab. prof. US Ireneusz Jaźwiński

 

Statistical Editors

dr hab. prof. US Rafał Klóska, dr Rafał Czyżycki

 

 

Scientific Board

Prof. dr hab. Eberhard Drechsel - Wirtshaftsberater BVW, Berlin, Niemcy
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Beata Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel - Uniwersytet Gdański
Prof. zw dr hab. Mirosława Klamut - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab., dr h.c. Wojciech Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Ercan Ozen - Usak University (Turcja)
Prof. zw. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. US dr hab. Beata Świecka - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Max Urchs - EBS, Wiesbaden, Niemcy
Prof. dr hab. Hermann Witte - University of Applied Sciences, Osnabrück, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński

Publisher

Szczecin University Press