Ekonomiczne Problemy Usług

Vor: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA

Archiwum

Pełne wydania archiwalnych numerów dostępne na stronie:
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6591