European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Characteristic and typology of crowd motivators to crowsourcing platform contribution

Autorzy: Anna Szwajlik
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: crowdsourcing crowd motivation
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (445-451)
Klasyfikacja JEL: Q31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The first part of this article discusses the concept of crowdsourcing based on classification of tasks and motivators of crowd participants. The second part describes the results of a crowdsourcing platforms analysis, whose aim was to help determine ways to motivate crowd participants, in relation to the specified typology of performed tasks.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Battistellaand, C., Nonino, F. (2012). Open innovation web-based platforms: The impact of different forms of motivation on collaboration. Innovation: Organization & Management, 14 (4), 557–575.
2.Brabham, D. (2008). Crowdsourcing as a Model for problem solving. The International Journal of Research into New Media Technologies, 14 (1), 75–90.
3.Brabham, D. (2013). Crowdsourcing. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
4.Howe, J. (2006). The rise of Crowdsourcing. Wired Magazine, 14 (6).
5.Howe, J. (2008). Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. New York: Crown.
6.Mazur, M. (2013). Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne, 2 (8), 156–182.