European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century

Autorzy: Paulina Dąbrosz-Drewnowska
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: archive National Archive Paris services
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (115-122)
Klasyfikacja JEL: A12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is the analysis of the services provided by the contemporary archival institution taking as an example the National Archives in Paris. This institution could be considered exemplary for archives in Poland. The article enumerate the main available archival services which are essentials for consultation and elaboration of the archival resources, quicker access to them, public availability and other facilities like the possibility of making specialized reprographics.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Branda, P., Pinaud, P.F., Zacharie, C. (2008). Quand Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et d’Empire. Paris: Tallandier.
2.Histoire de l’institution (2018). Archives Nationales. Retrieved from: www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/histoirede-l-institution.
3.Jabłońska, M. (2016). Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4.Key figures (2018). Archives Nationales. Retrieved from: www.archives-nationales.culture.gouv.fr/en/web/guest/chiffres-cles.
5.Kowalczyk, U. (2013). „Otworzyć świat archiwów na inne formy ekspresji kulturalnej”. Działalność kulturalna i edukacyjna Archiwum Narodowego Francji. In: Archeion. Tom CXIV (pp. 107–114). Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
6.Kwiatkowska, W., Jabłońska, M. (2017). Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations. Recenzja. Folia Toruniensia, 17, 264.
7.Pierrefitte sur Seine (2018). Archives Nationales. Retrieved from: www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11361/batiment-an-pierrefitte.pdf/38412b65-454c-4454-b541-272772ace035.
8.Regulamin świadczenia usług archiwalnych. Archiwum Głównego Akt Dawnych (2018). Retrieved from: http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/REGULAMIN-%C5%9AWIADCZENIA-US%C5%81UG-ARCHIWALNYCH.pdf.
9.The Central Archives of Historical Records in Warsaw (2018). Retrieved from: http://agad.gov.pl/.
10.The National Archives of France (2018). Retrieved from: www.archives-nationales.culture.gouv.fr/.
11.www.archivesnationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11409/d%C3%A9cision+tarifaire+tarif+reproduction-18juin-web.pdf/57e5b767-8f88-4272-8d45-8e89f2c9e987.