European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Psychical distance in the internationalisation process of micro and small enterprises

Autorzy: Magdalena Brojakowska-Trząska
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: psychical distance internationalization micro and small enterprises
Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (43-48)
Klasyfikacja JEL: F18 F23 F29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Despite the development of new technologies and “flattening of the world”, psychical distance is a relevant factor in the internationalisation process of micro and small enterprises. This article indicates the importance of psychical distance in the internationalisation process of activities performed by companies of the SME sector, with particular focus put on micro and small enterprises. The multidimensional nature of the concept of distance in the internationalisation process was presented using the CAGE model (cultural, administrative, geographical, economic). The article discusses the concept of psychical distance and stage internationalisation theory in the context of the fundamental Uppsala model. Moreover, the article indicates risk categories of international operations and its impact on the scale of psychical distance in the internationalization of activities.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berry, H., Guillen, M.F., Zhou, N., (2010). An institutional approach to cross-national distance. Journal of International Business Studies, 41 (9), 1460–1680.
2.Bielawska, A. (2004). Finanse zagraniczne. Kontrakty – rozliczanie płatności – kredytowanie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Ciszewska-Mlinaric, M., Wąsowska, A. (2012). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Management and Business Administration. Central Europe, 6 (119), 3–22.
4.Daszkiewicz, N. (2016). Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: wyniki ankietyzacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), 21–29.
5.Ghemawat, P. (2001). Distance still matters: The hard reality of global expansion. Harvard Business Review, 79 (8), 137–147.
6.Hamill, J. (1997). The Internet and International marketing. International Marketing Review, 14 (5), 300–323.
7.Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of Internationalization Business Studies, 8 (1), 23–32.