European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.23-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 23, 3/2017
Astro-tourism in the area of the polish-slovak borderland as an innovative form of rural tourism

Autorzy: Teresa Mitura
Rzeszow University, Poland

Robert Bury
„Astrodom” Krosno, Poland

Peter Begeni
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovakia

Igor Kudzej
Vihorlat Observatory, Slovakia
Słowa kluczowe: astro-tourism rural areas dark (starry) sky park
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (45-51)
Klasyfikacja JEL: L83 Q26 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Astro-tourism is a new, niche trend in tourism, and its destination places are supposed to be free of the so-called artificial light pollution. The article presents examples and compares the activities offered by Dark Sky Parks and individual facilities providing services in the field of astro-tourism located on the Polish-Slovak borderland as an innovative offer of tourism in rural areas. The analysis covered selected rural areas of Slovak Poloniny and Polish Bieszczady Mountains which, being free from excessive anthropogenic effects, are ideal for conducting astronomical observations, particularly at night.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begeni, P., & Rapavý, P. (2016). 150 rokov od pádu meteoritu Knahyna [150 years of the Knyahinya meteorite]. Kozmos 3, 46-47 [Online] Available: http://lp.begi.sk/1606 kozmos/kozmos.jpg (April 13, 2017)
2.Bury, R. (2014). Obszary ochrony ciemnego nieba narzędziem wspomagającym rozwój regionów peryferyjnych i marginalizowanych [Areas of conservation dark sky as a tool for development of peripheral and marginalized regions]. Prace i Studia Geograficzne, T. 53, 145-163.
3.Collison, F.M., & Poe K. (2013). Astronomical Tourism: The Astronomy and Dark Sky Program at Bryce Canyon National Park. Tourism Management Perspectives, vol. 7, 1-4.
4.EU Sky Route. Star tourism. (n.d.). [Online] Available: http://www.euskyroute.eu/wp-content/uploads/2015/06/05polonia.pdf (April 13, 2017)
5.Gwiezdne Bieszczady [Starry Bieszczady Mountains]. [Online] Available: http://www.gwiezdnebieszczady.pl/ (April 12, 2017)
6.Iwanicki, G. (2013). Wybrane aspekty turystyki astronomicznej w województwie lubelskim [State and prospects of astronomical tourism in Lublin voivodeship]. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(11), 133-146. [Online] Available: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deeeeaff-27b5-4978-bd7a-82d66a8b6b9a?q=cd3a482f-2737-4e1b-8ad8-e1fa982d9c35$1&qt=IN_PAGE (April 12, 2017)
7.Iwanicki, G. (n.d.). Astroturystyka – rodzaje [Astro-tourism types]. [Online] Available: http://www.urania.edu.pl/astroturystyka/astroturystyka-rodzaje.html (April 12, 2017)
8.Kołomański, S. (n.d.). Park Ciemnego Nieba Poloniny [Poloniny Dark Sky Park] [Online] Available: http://www.ciemneniebo.pl/pl/artykuly/183-park-ciemnego-nieba-poloniny-59940235 (April 12, 2017)
9.Mitura, T., & Buczek-Kowalik, M. (2016). Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim [Diversification of agritourist offer in the Podkarpackie Province]. In S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, & K. Kasprzyk (Eds.) Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, T. II, (pp. 44-52) Poznań
10.Park tmavej oblohy Poloniny [Poloniny Dark Sky Park] [Online] Available: http://poloniny.svetelneznecistenie.sk/(April 13, 2017)
11.Rapavý, P., & Begeni, P. (2011). Park tmavej oblohy Poloniny [Poloniny Dark Sky Park]. In M. Kireš, & D. Krupa (Eds.), Tvorivý ucitel fyziky IV (pp. 199-204), Košice, Slovenská fyzikálna spoločnosť.
12.Slovenský Zväz Astronómov [Slovak Association of Astronomers]. [Online] Available: http://szaa.org/ (April 12, 2017)
13.Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach [School Youth Hostel in Stuposiany]. [Online] Available: http://ssmstuposiany.blogspot.com/(April 12, 2017)