Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (2) 2014
Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Queering An Autobiography. Zawieyski, Iwaszkiewicz, Gide)

Authors: Bartosz Dąbrowski
Uniwersytet Gdański
Keywords: autobiography diaries queer theory homosexuality Jarosław Iwaszkiewicz Jerzy Zawieyski
Year of publication:2014
Page range:17 (51-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the author describes diverse, textual strategies of Polish homosexual diaries from the 20th century. The author discusses the issue of their complex genetical relation to the founding texts of gay autobiography by André Gide and Oscar Wilde and he is pointing at resemblances and differences in the ways they construct the homosexual subjectivity. Basing on observations by Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick and Michel Foucault, the author is pointing at the performative contradiction of genres deduced from the autobiographical tradition of confessing in the situation of homosexual subject, and I am also reconstructing rules of textual visibilities of the homosexuality on the example of diaries of Jarosław Iwaszkiewicz and Jerzy Zawieyski.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrzejewski Jerzy, Gra z cieniem, Czytelnik, Warszawa 1987.
2.Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa
3.1996.
4.Butler Judith, Uwikłani w płeć, przeł. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
5.2008.
6.Dollimore Jonathan, Sexual Dissidence. Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford University
7.Press, London–New York 1991.
8.Foucault Michel, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady z Collège de France 1981/1982, przeł. Michał
9.Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
10.Foucault Michel, Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974–1975, red. Valerio Marchetti,
11.Antonello Salomoni, tłum. Graham Burchell, Verso, London–New York 2003.
12.Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii
13.Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
14.Gombrowicz Witold, Kronos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
15.Iwaszkiewicz Jarosław, Dziennik 1911–1945, oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, wstęp
16.Andrzej Gronczewski, Czytelnik, Warszawa 2007.
17.Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław, Listy, Czytelnik, Warszawa 1998.
18.Iwaszkiewicz Jarosław, Homoseksualizm w literaturze, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4.
19.Iwaszkiewicz Jarosław, Nowa powieść Andrzeja Gide’a, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4–14.
20.Kosofsky-Sedgwick Eve, Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley–Los
21.Angeles 1990.
22.Kosofsky-Sedgwick Eve, Tendencies, Duke University Press, Durham 1999.
23.Lechoń Jan, Dziennik, t. 2, PIW, Warszawa 1992.
24.Linzie Anna, The True Story of Alicia B. Toklas. A Study of Three Autobiographies, University of
25.Iowa Press, Iowa City 2006.
26.Loftus Brian, Speaking silence: The strategies and structures of queer autobiography, „College Literature”
27.2006, Feb.
28.Mycielski Zygmunt, Dziennik 1950–1959, Iskry, Warszawa 1999.
29.Ritz German, Gatunek literacki a gender. Zarys problematyki. W: tegoż, Nić w labiryncie pożądania.
30.Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg,
31.Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
32.Robinson Paul, Gay Lives. Homosexual autobiography from John Addington Symmonds to Paul Monette,
33.University of Chicago Press, Chicago 1999.
34.Queer Lives. Men’s Autobiographies from Nineetneth-Century France, tłum. William Peniston, Nancy
35.Erber, University of Nebraska Press, Lincoln–London 2007.
36.Zawieyski Jerzy, Kartki z dziennika 1955–1969, wybór, wstęp, oprac. Jan Z. Brudnicki, Bogdan Wit,
37.Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.