Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
2. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
3. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
6. Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
7. The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
8. Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
9. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
10. Preferencje konsumentów polskich oraz amerykańskich dotyczące spożycia miodów pszczelich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
11. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
12. Apiterapia wśród konsumentów XXI wieku – badania wstępne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
13. Autofikcja
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
Page