Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / z. 1 2015
Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku

Authors: Barbara Żakowska
Szczecin
Keywords: non-public (private) education Educational Social Association democratisation of education
Year of publication:2015
Page range:20 (145-164)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file