Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
2. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
4. Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przy-kładzie wymagań odnośnie dostępności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
5. Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
6. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
7. The issue of digital divide in rural areas of the European Union
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
8. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
9. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
10. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
11. Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
12. Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
Page