Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS – CONCEPT AND REASONS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
4. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page