Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. SPÓJNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
3. GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
4. ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
5. POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW W ŻEGLARSTWIE MATCH-RACINGOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
6. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
7. Doświadczanie agresji słownej w cyberprzrestrzeni wśród cyfrowych tubylców
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
8. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
9. Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
10. Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
11. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
12. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
13. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
14. Przemilczenie jako językowa podstawa koncepcji kiczu w świetle hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Go to
15. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
16. Basic aspects of the scope of the term “Internet addiction” – a content analysis study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
17. Zur Motivierung von Hodonymen in der Stadt Rzeszów (Reichshof) im Zweiten Weltkrieg
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
18. Zu ausgewählten Aspekten der deutschen Eisenbahnterminologie
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
19. Zum Einfluss fremder Morpheme auf die deutsche Sprache aus der Zeit der SARS-CoV-2-Pandemie
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
Page