Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015 (9)
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18
(GLOSS TO THE RESOLUTION OF THE HIGH COURT OF 18 JULY 2012, III CZP 40/12)

Authors: Karolina Ziemianin
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: management board unfilled posts guardian foundation
Year of publication:2015
Page range:5 (137-141)
Downloads ?: 156

Abstract

The resolution of the High Court positively answers the question whether the guardian, mentioned in paragraph 42 of the Polish Civil Code, should also be appointed in a situation, when the management board has unfilled posts. Due to paragraph 42 the resolution is right but it gives no practical solution in the case which was decided by the Court. The guardian should be appointed only to liquidate the foundation, when the foundation’s organs cannot effectively make decisions. Translated by Karolina Ziemianin
Download file

Article file

Bibliography

1.A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, w: Komentarz KSH, t.II,
2.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2005,
3.Z. Kuniewicz, Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej, Szczecin 2005,
4.Z. Kuniewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12.
5.M. Borkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12.