Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815     DOI: 10.18276/wpe.2018.18-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Diagnoza sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa przy zastosowaniu analitycznych narzędzi finansowych

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (109-121)
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia szpital wskaźniki finansowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Paulina Wardziak
Zakłau Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o

Abstrakt

Podmioty lecznicze, wśród których znaczącą rolę odgrywają szpitale, zmuszone są do działania w warunkach ograniczenia systemowych zasobów oraz obowiązku realizacji usług polegających na ratowaniu ludzkiego życia. Specyfika działalności tychże jednostek oraz niestandardowy sposób finansowania stwarzają konieczność szczegółowego przyjrzenia się efektywności ich działalności. Ma ona bowiem wpływ na poziom zdrowia całego społeczeństwa. Celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa, z naciskiem na szpitale samorządowe. Do analiz zastosowane zostały podstawowe narzędzia analityczne w postaci wskaźników finansowych
Pobierz plik

Plik artykułu