Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Znaczenie fiskalne podatku od gier w Polsce na tle wybranych państw europejskich

Autorzy: Marcin Spychała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: podatek od gier znaczenie fiskalne Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (59-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie znaczenia fiskalnego podatku od gier w Polsce w porównaniu z wybranymi państwami europejskimi. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy podatek od gier jest stabilnym źródłem dochodów budżetu państwa. Najpierw ogólnie scharakteryzowano w nim podatek od gier, a następnie przeprowadzono badania empiryczne. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury dochodów z podatku od gier według rodzajów gier hazardowych. Ponadto określono udział dochodów z podatku od gier w dochodach budżetowych wybranych państw europejskich. Badaniami objęto lata 2004–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu