Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów

Autorzy: Beata Paliś
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: imigracja i emigracja polityka migracyjna polityka Unii Europejskiej turystyka niż demograficzny
Rok wydania:2018
Liczba stron:21 (17-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i kosztów imigracji oraz emigracji, jak również próba odpowiedzi na pytanie, czy zjawiska te stanowią szansę, czy może zagrożenie dla współczesnej gospodarki w Polsce. Na wstępie scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące migracji, w tym imigracji i emigracji, a także polityki migracyjnej. Omówiono zagadnienie na podstawie ekonomicznego znaczenia przedmiotowych aspektów dla gospodarki kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu