Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.17-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 17 (2018)
Ryzyko walutowe w działalności biur podróży we współczesnej gospodarce

Autorzy: Anna Mazurek-Kusiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: ryzyko walutowe biuro podróży
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest identyfikacja źródeł ryzyka walutowego w operacjach zagranicznych i sposobów zabezpieczania się przed tym ryzykiem przez biura podróży. Problemem badawczym jest wskazanie, jak klienci reagują na zmianę ceny wywołaną zmianą kursów walut oraz przedstawienie ofert w walucie obcej. Opracowanie jest skierowane głównie do biur podróży.
Pobierz plik

Plik artykułu