Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815     DOI: 10.18276/wpe.2018.17-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 17 (2018)
Supply on infobrokering services market in Poland in view of empirical studies
(Podaż na rynku usług infobrokerskich w Polsce w świetle badań empirycznych)

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (19-30)
Słowa kluczowe: usługi informacyjne usługi infobrokerskie w Polsce podaż na rynku usług infobrokerskich
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Waligórska-Kotfas
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Abstrakt

Rewolucja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) implikuje powstawanie nowych usług informacyjnych, mianowicie usług infobrokerskich, które są usługami świadczonymi na zasadzie outsourcingu i polegają na akwizycji, agregacji i akredytacji informacji. W pierwszej części artykułu zarysowano istotę usług infobrokerskich. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie podaży na rynku usług infobrokerskich w Polsce. W ostatniej części publikacji skoncentrowano się na porównaniu wyników badań własnych i badań zastanych. Konkluzją jest empiryczne zweryfikowanie tezy o chwiejności podaży na badanym rynku
Pobierz plik

Plik artykułu