Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

Autorzy: Jan Borowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
Słowa kluczowe: synchronizacja cykli koniunkturalnych strefa euro integracja monetarna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: E32 E43 F33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badawczym artykułu jest określenie roli integracji walutowej w synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, celem metodologicznym – ustalenie, czy wybór miary synchronizacji cykli i integracji walutowej ma istotne znaczenie dla wyników badań. Miarami synchronizacji cykli są: korelacja luki produktowej, konkordancja cykli, podobieństwo szoków oraz dywergencje cykliczne; miarami integracji walutowej – uczestnictwo w EMU oraz podobieństwo polityki monetarnej. Główną metodą jest analiza regresji prostej, metodami dodatkowymi – statystyka opisowa i analiza korelacji. Z badań wynika, że synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro sprzyja integracja walutowa. Wyniki regresji są jednak są jednak bardzo wrażliwe na wybór miary synchronizacji cykli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ameco (2016). Pobrano z: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm.
2.Barczyk, R., Konopczak, K., Lubiński, M., Marczewski, K. (2010). Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Baxter, M., King, R.G. (1995). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. Massachusetts: National Bureau of Economic Reasearch.
4.Beck, K. (2013). Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and the Euro Area, „EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8 (4), 25–48.
5.Burns, A.F., Mitchell, W.C. (1946). Measuring Business Cycles. NBER.
6.Büwer, U., Guillemineau, C. (2006). Determinants of business cycle synchronization across Euro Area countries. ECB Working Paper Series, no. 587.
7.Crespo-Cuaresma, J., Fernandez-Amador, O. (2010). Business cycle convergence in EMU: A first look at the moment. University of Innsbruck. FIW Working Paper, 54.
8.Christiano L., Fitzgerald T. (2003). The Band-Pass Filter. International Economic Review, 44 (2), 435–465.
9.De Grauwe P., Mongelli F.P. (2005). Endogeneities of Optimum Currency Areas. What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together? ECB Working Paper Series, 468.
10.Denis, C., McMorow, K., Röger, W. (2002). Production Function Approach to Calculating Potential
11.Growth and Output Gaps – Estimates for the Member States and the US, European Commission. European Economy Economic Paper, 176.
12.European Commission (2015). Cyclical Adjustment Budget Balances. Autumn. Pobrano z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ccab_autumn_en_5.pdf.
13.Eurostat (2015). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
14.Frankel, J., Rose, K. (1998). The Endogeneity of Optimum Currency Area Criteria. Economic Journal, 108, 1008–2025.
15.Harding, D., Pagan, A. (2002). Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. Journal of Monetary Economics, 49, (2), 365–381.
16.Hodrick, R., Prescott, E. (1997). Post-war U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29 (1), 1–16.
17.http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/competitiveness/data_section_en.htm.
18.Mundell, R. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, 51, 942–963.